หลักสูตรที่ 2

 

หลักสูตรที่ 2

"พระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้า"

(มี 6 บทเรียน )