หน้าแรก

 

 ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจมาก ที่ท่านสนใจเรียนบทเรียนพระคริสตธรรมคัมภีร์ (ออนไลน์) ท่านสามารถเรียนได้ฟรีทันที     โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 

ทั้งสิ้น บทเรียนของเรามีหลายหลักสูตร ท่านสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ  

    หวังใจว่าบทเรียนเหล่านี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจความจริงเรื่องพระเจ้า ซึ่งเป็นผู้ทรง สร้างสารพัดทุกสิ่ง  และเป็นผู้วางโครงการนับตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน  ที่จะให้ชนทุกชาติกลับไปหาพระองค์

    นักศึกษาทุกท่านโปรดอ่านบทเรียนแต่ละบท ด้วยความใคร่ครวญ    ถ้าท่านสละเวลาเพียง 5-10 นาที  ท่านก็จะอ่านจบในบทหนึ่ง ๆ ได้โดยง่าย  ท่านอาจจะมีคำถามบ้างหรือตอนหนึ่งตอนใดท่านไม่เข้าใจ โปรดติดต่อกลับมายังสถาบันฯ  ถ้าท่านอยู่ในเขตกรุงเทพฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง ทางสถาบันฯยินดีจะส่งคนไปชี้แจงที่บ้านของท่าน

                                                       สุบิน  ปั้นบุญ
                                                (ผู้อำนวยการสถาบันฯ)       

    หลักสูตรที่ 1  (6 บทเรียน) 
    หลักสูตรที่ 2  (6 บทเรียน ) 
    หลักสูตรที่ 3  (6 บทเรียน) 
    หลักสูตรที่ 4  (6 บทเรียน) 
    หลักสูตรที่ 5  (6 บทเรียน) 
    หลักสูตรที่ 6  (10 บทเรียน) 
    หลักสูตรที่ 7  (10 บทเรียน) 
    หลักสูตรที่ 8  (8 บทเรียน)
    หลักสูตรที่ 9  (13 บทเรียน) 

 

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

1. โปรดสมัครบทเรียนออนไลน์ ก่อนที่จะทำแบบทดสอบ

2. ท่านสามารถเลือกเรียนบทเรียนในหลักสูตรต่างๆได้

3. ตอบคำถามหลังจากอ่านบทเรียนแต่ละบทจบแล้ว 

4. ลงชื่อขอรับใบประกาศนียบัตรแต่ละหลักสูตร  หลังจากตอบคำถาม     ครบทุกบทในแต่ละหลักสูตร

5. หากมีข้อสงสัย และต้องการติดต่อกับสถาบันฯ ท่านสามารถติดต่อได้
    โทร. 02-321-1099