บทที่ 5

บทที่ 5 

กฎไบโอเยเนซิศ  (ชีวิตต้องมาจากชีวิต)

    พิภพอันมหัศจรรย์รอบตัวเราเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตเป็นจำนวนมาก แมว สุนัข ม้า วัว ควาย ช้าง หมี จิ้งจก  ต้นไม้ ดอกไม้ รวมทั้งมนุษย์  และยังมีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นมากมาย  สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เหล่านี้มาจากไหน?


    ผู้ที่เชื่อทฤษฎีวิวัฒนาการสอนว่า นานมาแล้วโลกของเราไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยตามคำบอกเล่าว่า ในที่สุดสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็กลายมาเป็นสิ่งมีชีวิต  แล้วสิ่งมีชีวิตก็จะเปลี่ยนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นไม่เหมือนเดิม  แล้วสิ่งมีชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อย ๆ ไปอย่างไม่หยุดยั้ง  ตามคำบอกเล่าของพวกที่เชื่อทฤษฎีวิวัฒนาการ  ชีวิตมีจุดเริ่มต้นมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิต  เมื่อชีวิตได้เริ่มต้นพืชชนิดหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นพืชอีกชนิดหนึ่ง  สัตว์ชนิดหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง  ในไม่ช้าสัตว์มีการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นมนุษย์  คำถามก็คือว่าปรากฎการณ์ดังกล่าวเราสามารถเห็นมันเกิดขึ้นในโลกที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราหรือเปล่า?  เปล่าเลย  เราไม่เห็นเลยในชีวิตประจำวันเราสามารถเรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวเราเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติอย่างแท้จริงว่าเป็นอย่างไร  ตัวอย่างเช่น ถ้าเราถามชาวไร่ว่า ลูกวัวมาจากไหน?  เขาจะตอบว่าลูกวัวเกิดมาจากแม่วัว  ถามคนปลูกสวนดอกไม้ว่า กุหลาบมาจากไหน?  เขาจะตอบว่ามาจากกุหลาบต้นอื่น  ถามคนเลี้ยงผึ้งว่า  ผึ้งตัวอ่อนมาจากไหน?  เขาจะตอบว่ามาจากการวางไข่ของผึ้งนางพญา  ในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในโลกจะเป็นเช่นนี้เสมอไป  วัวจะออกลูกมาเป็นลูกวัว  กุหลาบมาจากกุหลาบ  ผึ้งจะผลิตเป็นตัวผึ้งมากขึ้น


 

วิทยาศาสตร์และกฏไบโอเยเนซิศ
    เมื่อนักวิทยาศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติเขาสังเกตว่า มีบางสิ่งเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ซ้ำซากไม่เปลี่ยนแปลง  สิ่งหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์สังเกตว่ามันเกิดซ้ำซากโดยไม่เปลี่ยนแปลงก็คือ สิ่งมีชีวิตมาจากสิ่งมีชีวิตเสมอ  นักวิทยาศาสตร์รู้ความจริงนี้เป็นเวลาหลายปีแล้ว  ในปี ค.ศ.1858 นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันมีนามว่า รูดอล์ฟ เวอร์โชว์ ได้กล่าวเป็นใจความว่า "เซลล์ทุก ๆ เซลล์เกิดมาจากเซลล์ที่เกิดก่อน"   ในปี ค.ศ.1860 หลุยส์ ปาสเตอร์  นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังชาวฝรั่งเศส  ได้กล่าวว่า "สิ่งมีชีวิตทุกชนิดเกิดมาจากสิ่งมีชีวิตก่อนหน้านั้น"  นักวิทยาศาสตร์ในอดีตเหล่านั้นได้กล่าวในสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันเรียกว่า กฎไบโอเยเนซิศ (Law of Biogenesis)  เป็นกฎที่ว่าชีวิตมาจากชีวิตก่อน  กฎนี้เป็นกฎของชีววิทยา  และเป็นกฎที่นักวิทยาศาสตร์ยอมรับกันอย่างเอกฉันท์  ในธรรมชาติเราเห็นว่ากฎนี้เป็นความจริงเสมอโดยไม่มีข้อยกเว้น  ทฤษฎีวิวัฒนาการขัดแย้งกับกฎไบโอเยเนซิศ  เพราะทฤษฎีวิวัฒนาการบอกว่าสิ่งไม่มีชีวิตกลายมาเป็นสิ่งมีชีวิต  ความจริงก็คือว่า ชีวิตย่อมมาจากสิ่งมีชีวิตก่อนหน้านี้เสมอ  แม้กระทั่งผู้เชื่อทฤษฎีวิวัฒนาการยังยอมรับกฎไบโอเยเนซิศนี้  เช่น ดร.จอร์จ จี. ซิมพ์ซัน แห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดได้กล่าวว่า  "ไม่เป็นที่สงสัยเลยว่ากฎไบโอเยเนซิศ เป็นกฎที่ว่าชีวิตย่อมมาจากชีวิตที่มาก่อนหน้าและเซลล์ที่เป็นหน่วยเล็กของชีวิตย่อมมาจากผลผลิตจากเซลล์เสมอ โดยไม่มาจากทางอื่นแน่นอน"

พระคัมภีร์และกฎไบโอเยเนซิศ
    กฎไบโอเยเนซิศ สอนชัดเจนว่าชีวิตเกิดมาจากชีวิตที่มาก่อนหน้า  และชีวิตจะผลิตลูกสืบทอดเป็นไปตามชนิดของมัน  กฎนี้เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ได้สอนเป็นเวลานาน  ในเยเนซิศ 1.11-12  พระคัมภีร์ได้กล่าวว่า "พระเจ้าตรัสให้ต้นหญ้าต้นผักที่มีเมล็ด และต้นไม้ที่มีผลที่มีเมล็ดในผลตามชนิดของมัน  งอกขึ้นในแผ่นดินก็เป็นดังนั้น  ต้นหญ้าต้นผักที่มีเมล็ดตามชนิดของมัน และต้นไม้ที่มีเมล็ดในผลตามชนิดของมัน  ทุกอย่างก็งอกขึ้นที่แผ่นดิน  พระเจ้าทรงเห็นว่าดี"  และในเยเนซิศ 1.24-25  "พระเจ้าตรัสให้ฝูงสัตว์มีชีวิตบังเกิดขึ้นที่แผ่นดินตามชนิดของมัน คือสัตว์ใช้ สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ป่าทั้งปวงตามชนิดของมัน  และสรรพสัตว์ที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินตามชนิดของมันทุกอย่าง แล้วพระเจ้าทรงเห็นว่าดี"

    ข้อความในพระคัมภีร์ข้ออื่น ๆ เช่นในเลวีติโก 11.13-19  ได้กล่าวย้ำว่า  ชีวิตมาจากสิ่งที่มีชีวิตเท่านั้น  และชีวิตจะผลิตชีวิตเพิ่มขึ้นตามชนิดของมัน  กฎไบโอเยเนซิศเป็นกฎที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สาขาอื่นที่สัมพันธ์กัน เช่น การเกษตรจนถึงวิศวพันธุกรรม กฎไบโอเยเนซิศเป็นกฎที่สูงสุดที่คนต้องเคารพในโลกของชีววิทยา  ถั่วลันเตาจะผลิตถั่วลันเตา  กุหลาบจะผลิตเป็นกุหลาบ  ม้าจะผลิตลูกออกมาเป็นม้า  สุนัขจะผลิตลูกออกมาเป็นสุนัข  นั่นเป็นการทำงานของกฎไบโอเยเนซิศ  ทุกสิ่งจะผลิตเป็นไปตามชนิดของมัน  พระคัมภีร์กับวิทยาศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ขนานแท้มีผู้ให้กำเนิดเดียวกันคือ พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์  พระเจ้าตรัสมุสาไม่ได้ (ติโต 1.2)  ถ้าเช่นนั้นเราแน่ใจได้ว่าหนังสือแห่งธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา มีความสอดคล้องกับหนังสือพระคัมภีร์ของพระองค์  กฎไบโอเยเนซิศเป็นตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นสิ่งที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์เป็นความจริงทุกประการ
 

ตอบคำถามแบบทดสอบ บทที่ 5  คลิกที่นี่

บทที่6